Vitalis Centrum voor Gezondheid
Dotterbloem 11
2408 LA Alphen aan den Rijn
071-5897657
info@praktijkvanschie.nl

Aanmelding en Onderzoek

De verwijzing gaat via de huisarts, GGZ instelling of collega psychiater middels een verwijsbrief met een SGGZ indicatie. U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier of telefonisch.

Via het aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Telefonisch

Dinsdag t/m donderdag van 19.00 tot 19.30 uur op 071-5897657. Op andere tijden kunt u een boodschap inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld

Na een eventuele korte telefonische screening wordt een afspraak gemaakt voor het eerste gesprek welke per mail wordt bevestigd. Voor de eerste afspraak wordt u verzocht de verwijsbrief van de huisarts en een identiteitsbewijs mee te nemen.

Intake

In één of twee gesprekken worden de klachten en/of problemen en de mogelijke oorzaken en achtergronden in kaart gebracht en een psychiatrisch onderzoek gedaan. Daarnaast komen eerdere behandelervaringen, relevante gebeurtenissen uit uw voorgeschiedenis, uw lichamelijke gezondheid en alcohol-, drugs- en medicatiegebruik aan de orde.

Zo nodig wordt uw partner uitgenodigd of aanvullend laboratorium onderzoek gedaan. Op basis van al die gegevens wordt samenvattend besproken hoe de klachten en problemen het best begrepen kunnen worden; een beschrijvende diagnose als uitgangspunt voor de behandeling. Dit wordt met u doorgesproken en afgestemd.

U krijgt informatie over de verschillende behandelmogelijkheden en in goed overleg wordt de best passende en meest kansrijke vorm gekozen. Het kan ook zijn dat u wordt terug verwezen of het advies krijgt voor een andere behandelsetting.

De huisarts wordt schriftelijk over de diagnose en de behandeling geïnformeerd tenzij u duidelijk aangeeft er bezwaar tegen te hebben.