Vitalis Centrum voor Gezondheid
Dotterbloem 11
2408 LA Alphen aan den Rijn
071-5897657
info@praktijkvanschie.nl

Behandeling

Gesprekstherapie

Het begin van een behandeling is van groot belang voor het welslagen ervan. In de eerste 5 gesprekken kan duidelijk worden of de behandeling u wat gaat opleveren.

Relevante vragen hierbij zijn:

  • Kunt u zich herkennen in de conclusie en de diagnose?
  • Komt de veronderstelde hypothese over de aanleiding en ontstaanswijze van de klachten en problemen overeen met uw ideeën?
  • Heeft u vertrouwen in mij?
  • Wat is uw wens, doel en verwachting van de behandeling?
  • Wat zijn uw en mijn mogelijkheden?
  • Past de gekozen behandelvorm goed bij u?
  • En niet in de laatste plaats, zijn het contact en de werkrelatie goed genoeg om vanuit verder te werken?

De eerste behandelgesprekken zijn veelal nodig om de hypothese vanuit de intake verder te onderzoeken en te verbreden. Bij een psychiatrische diagnose zal een uitleg en toelichting worden gegeven (psycho-educatie). Tevens zal duidelijker worden of de kwaliteit van het contact goed genoeg is. Over het algemeen komt er al snel beweging in de klachten of problematiek.

Mijn uitgangspunt is om de klachten en problemen zoveel mogelijk te benaderen vanuit beïnvloeding in het ’hier en nu’. Daar liggen de mogelijkheden ! Kennis van de voorgeschiedenis kan nuttig zijn voor het begrijpen van de ontwikkeling, de klachtpatronen (toe- of afname), maar zeker ook de herstelmogelijkheden.

De therapie kan daarom een mix van verschillende behandelelementen omvatten. Meer adviserend, directief of juist ontdekkend, explorerend, verhelderend, dan wel cognitief (hoe u denkt over klachten, zelfbeeld en situaties). Coachende vormen behoren ook tot de mogelijkheden. Het optimaal gebruik maken van uw mogelijkheden, vaardigheden en (verborgen) talenten, in combinatie met een voor u beter passende context (werk, relaties e.d.) en gezondheid kan vaak al erg veel verbetering opleveren. Doel is natuurlijk afname van de klachten, een betere probleem- en conflicthantering, herstel naar een beter evenwicht en weer ontwikkelen van een perspectief. Gespreksbehandelingen kunnen, zo nodig en gewenst, gecombineerd worden met medicatie.

Farmacotherapie (medicatie)

De medicijnen worden gekozen op grond van de (psychiatrische) klachten. Daarbij volg ik in principe de huidige standaard, de zogenaamde richtlijnen. De indicatie voor een behandeling met medicijnen mag u van mij verwachten, maar deze zal niet verder gaan dan een advies. U maakt zelf de keuze op grond van de informatie en argumenten die ik u aandraag. Vooraf krijgt u namelijk altijd uitgebreide voorlichting over voor- en nadelen, over werking en bijwerking. De medicatie wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast. Behalve bij een onderhoudsbehandeling (korter contact) zal medicatie altijd gecombineerd worden met een gesprekstherapie.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Na traumatische ervaringen (ongeluk, geweld) kunnen ernstige en verstorende klachten overblijven zoals nare opdringende herinneringen, herbelevingen, nachtmerries en schrikreacties. Kort gezegd wordt in deze behandeling de gebeurtenis opnieuw voor de geest gehaald en tegelijk een afleidende prikkel aangeboden. Meestal door middel van een koptelefoon waarbij geluid afwisselend rechts en links worden aangeboden. Hierdoor ontstaat er vaak in korte tijd een afname van de klachten. Zie verder bij www.emdr.nl

Intervisie

Soms bespreek ik een behandeling bij vragen rondom diagnostiek of behandelvorm (anoniem) met een vaste intervisiegroep van collega's om zodoende vordering te maken of het resultaat te verbeteren.

Beëindigen van de behandeling

Het stoppen van uw behandeling zal vanzelfsprekend altijd in onderling overleg met u plaats vinden.

Second Opinion

Er kunnen diverse redenen zijn om een psychiater mee te laten kijken naar de diagnostiek of andere behandelmogelijkheden. Daar zijn 1 of 2 zittingen voor nodig.