Vitalis Centrum voor Gezondheid
Dotterbloem 11
2408 LA Alphen aan den Rijn
071-5897657
info@praktijkvanschie.nl

Klachten en Problemen

Deze praktijk is gericht op diagnostiek en behandeling van psychiatrische of psychologische klachten en problemen bij volwassenen (18 - 70 jr). Veelal zijn er meerdere klachten of problemen die elkaar onderling ook weer kunnen versterken. Diagnostiek is het verhelderen van die samenhang en geeft richting aan de mogelijkheden van behandeling.

Klachten

  • Stemmingsklachten: van emotionele labiliteit en somberheid tot depressiviteit, van wisselende stemmingen tot depressieve en/of manische episodes

  • Angstklachten: paniekaanvallen, algehele angst, sociale angst, zorgelijkheid, dwang, vermijding en hyperventilatie

  • Lichamelijk (onverklaarde) klachten: chronische en/of overmatige vermoeidheid, burnout, pijnklachten

  • Trauma gerelateerde klachten: opdringende herinneringen, herbelevingen, nachtmerries, gespannenheid, spanningsklachten

  • ADHD: aandacht- en hyperactiviteitklachten

  • Gedragsproblemen: agressie en impulscontrole verlies

  • Slaapklachten

Problemen

  • Ernstige rouwproblematiek

  • Persoonlijkheidsproblemen

N.B.: Ernstige gedragsontregelingen en crisisgevoeligheid, verslavingsproblematiek, verwardheid of psychoses zijn door een zelfstandig gevestigd psychiater moeilijk te behandelen vanwege onvoldoende continuïteit in beschikbaarheid. Adviseren of bemiddelen bij een verwijzing na diagnostiek is wel mogelijk.

Coaching

Dit betreft vragen over persoonlijke en professionele ontwikkeling of werk gerelateerde problemen die buiten het domein van de Geestelijke Gezondheidszorg vallen. Dit betreft dan niet verzekerbare zorg, waarmee er dan ook geen verwijzing is vereist en de kosten worden niet vergoed door de verzekeraar.