Vitalis Centrum voor Gezondheid
Dotterbloem 11
2408 LA Alphen aan den Rijn
071-5897657
info@praktijkvanschie.nl

Zelfstandige Praktijk

Voor- en nadelen

Vanaf de aanmelding tot het laatste contact heeft u direct contact met een psychiater. De tijd tussen aanmelding en het eerste contact is tamelijk kort en u heeft niet te maken met verschillende hulpverleners. Diagnostiek en behandeling worden door één en dezelfde persoon geboden, ook bij een eventuele heraanmelding. Door het directe contact en kleinere omvang van de praktijk zult u zich wellicht meer persoonlijk bejegend voelen. Een dergelijke behandelsetting wordt als minder stigmatiserend en drempelverlagend ervaren vergeleken met een instelling.

Als zeer goed opgeleide professionals binnen de GGZ kunnen psychiaters deskundig en snel tot een oordeel komen over welke zorg het beste bij uw hulpvraag past. Na de intake is er niet nog eens een wachttijd, de behandeling kan direct van start.

Zowel verschillende vormen van gesprekstherapie als medicamenteuze behandelingen zijn mogelijk.

De korte lijn met de huisarts heeft een groot voordeel voor u. Voor verwijzers zijn wij zo nodig direct toegankelijk.

Zie de Zelfstandig Gevestigde Psychiater (ZGP)

Een nadeel is dat vanuit een zelfstandig gevestigde praktijk niet 24 uur per dag zorg en bereikbaarheid kan worden geboden. Voor mensen die meer intensieve of andere zorg behoeven dan de zelfstandig gevestigde psychiater kan bieden, is een verwijzing nodig naar een GGZ instelling of de psychiatrische polikliniek van een algemeen ziekenhuis. Te denken valt aan mensen die in een ernstige crisis verkeren, mensen met voornamelijk verslavingsproblematiek, verwardheid of moeilijk beheersbare agressie. Indien dit het geval blijkt te zijn, dan kan hierin geadviseerd of bemiddeld worden.

Met de GGZ-instellingen in de regio is er overigens een goede samenwerking, zodat er ook makkelijk en gericht kan worden doorverwezen indien uw problematiek daartoe aanleiding zou blijken te geven.

Psycholoog of psychiater

Een psychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de psychiatrie en is dus een medisch specialist. De medische achtergrond onderscheidt een psychiater van een psycholoog. Daardoor kan een psychiater de samenhang tussen psychische en lichamelijke klachten of ziekten beter herkennen. Kennis op beide gebieden maakt daarmee de diagnostiek en behandeling zorgvuldiger en meer volledig.

Een psychiater heeft naast de (psychotherapeutische) gespreksbehandeling tevens de mogelijkheid van een medicamenteuze behandeling ter beschikking.

Daarnaast is een psychiater gewend om in (gevaarlijke) crisis situaties handelend op te treden en daarin verantwoordelijkheid te nemen.