Vitalis Centrum voor Gezondheid
Dotterbloem 11
2408 LA Alphen aan den Rijn
071-5897657
info@praktijkvanschie.nl

Voor Verwijzers

Verwijsbrief

  Moet vermelden:
 • Verwijzer: naam, functie en AGB code
 • Datum: moet vóór de intake-datum liggen
 • Indicatie: vermoedelijke problematiek
 • Verwijzing: naar Specialistische GGZ
 • Verzekerde: naam en adres, geboortedatum, inschrijfnummer
 • Ondertekening: handtekening - stempel

Handreiking voor verwijzing

De voormalige staatssecretaris van VWS heeft de NZa opgedragen erop toe te zien dat zelfstandig gevestigde psychiaters alleen zorg leveren aan patiënten die ook daadwerkelijk zorg van een psychiater nodig hebben. Overige zorg zou net zo goed door andere vrijgevestigde beroepen kunnen worden geleverd. Naar ons oordeel volgen onderstaande criteria die eis.

 • Diagnostiek:
  - complexe psychiatrische stoornissen.
  - comorbide psych. en somatische aandoening.
  - Second opinion
 • Meer complexe farmacotherapie:
  - Depressieve stoornis (2e of verdere stap)
  - Angststoornis
  - ADHD *
  - Stemmingsstabilisatoren en Antipsychotica
  - Bloedspiegelbepalingen en farmacogenetica
 • Behandeling:
  - Psychiatrische psychotherapie vanwege
  - Beperkte draaglast, biopsychosociaal overzicht.
  - Combinatie farmacotherapie en psychotherapie.
  - Terugvalpreventie bipolaire/depress. stoornis.
  - Ernstige psychiatrische symptomen.
  - Interfererende somatische aandoening.
 • Verwijzing:
  - Door psycholoog of verpleegkundig specialist.
  - Niet-effectieve behandeling bij psycholoog.
 • Keuze voor ZGP i.p.v. een GGZ-instelling:
  - Voorkeur patiënt (slechte ervaring instelling).
  - Eerdere succesvolle behandeling door de ZGP.
  - Continuïteit, veiligheid en laagdrempeligheid.
  - Bescherming privacy publiek persoon of collega.
  * ADHD diagnostiek en behandeling blijkt nogal eens via een omweg bij mij te komen. Dat is onnodig belastend en inefficiënt. Bij een gerichte verwijzing kan met één, hooguit twee gesprekken de diagnostiek rond zijn en de behandeling zijn gestart.
  Psychotische stoornissen, verslaving, heftige acting-out en crisisgevoelige patiënten kan ik helaas vanuit deze praktijkvorm onvoldoende bedienen.

Telefonisch overleg

Telefonisch overleg is altijd mogelijk middels een verzoek via e-mail of antwoordapparaat.

Kosten

Ik heb geen contracten met verzekeraars.
(zie 'KOSTEN & VERGOEDINGEN').
Niet verzekerde zorg:
Aanpassingsstoornissen, rouwproblematiek, relatieproblematiek of werk gerelateerde problematiek worden niet vergoed.
Behandeling komt dus voor eigen rekening.

Aanmelding

Uw patiënt kan zich telefonisch aanmelden of via het aanmeldformulier op deze website. Daarop wordt een afspraak gepland en per email een bevestiging van de afspraak gestuurd. Relevante documenten kunt u per post sturen of meegeven. Indien u vooroverleg wilt of vragen heeft dan kunt laten weten wanneer en hoe u bereikbaar bent.

Rapportage

Na de intake ontvangt u een verslag over de diagnostiek en het behandelplan. Bij afsluiting een brief over beloop en resultaat.

Consultatie (diagnostiek-behandeladvies)

Op verzoek kan diagnostiek en een behandel- of verwijsadvies geboden worden. Meestal betreft het een eenmalig contact, waarna direct een verslag volgt met conclusie en advies. Praktisch, concreet, snel en eventueel met telefonische toelichting. Consultatie is voor u en patiënt kosteloos.

Aanmelding daarvoor loopt via Transparant Next in Leiden (071-3030888 - info@transparant-next.nl) vanwege de vergoeding door de verzekeraars. Indicaties:

 • Psychiatrische diagnostiek
 • Medicatie advies (indicatie, switch, afbouw)
 • Overmatig bezoek aan de huisarts
 • Onttrekken aan behandeling
 • Advies over therapietrouw
 • Advies m.b.t. eventuele verwijzing
 • Advies over omgang met patiënt
 • Advies over behandeling van patiënt